» visual.pl » oferta » serwer » plików

Serwer plików

Serwer plików jest zazwyczaj sercem większości sieci korporacyjnych. Od jego niezawodności, rodzaju zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkości zależy coraz więcej procesów w wielu organizacjach i firmach. Serwer plików pozwoli Państwu składować i zarządzać danymi w sposób scentralizowany, tak aby każdy kto ma uprawnienia do odczytu/zapisu/modyfikacji danych miał do nich ciągły dostęp.

Centralne przechowywanie danych komputerowych pozwala uprościć i obniżyć koszt procesu archiwizowania oraz odzyskiwania danych. Umożliwia również wnikliwszą kontrolę “cyklu życia” plików. Bardziej rozbudowane środowisko serwerowe może działać na zasadzie klastra (z ang. cluster), dzieląc obciążenie na kilka fizycznych maszyn (load balancing). Uszkodzenie jednego z ogniw klastra nie spowoduje zatrzymania pracy w Państwa firmie, gdyż dane są zapisywane w czasie rzeczywistym na kilku maszynach. Poza rozwiązaniem klastrowym polecamy Państwa uwadze również inną możliwość usprawnienia środowiska serwerowego. Macierz dyskowa typu RAID, bo o niej mowa, pozwoli Państwu zwiększyć prędkość dostępu bądź podnieść poziom bezpieczeństwa przechowywanych w zasobach serwera danych.

Heterogeniczne środowiska komputerowe

Proponowany przez naszą firmę serwer plików pozwoli Państwu uzyskać dostęp do danych z dowolnego systemu operacyjnego potrafiącego działać w warunkach sieciowych. Z pomocą usługi VPN dostęp do danych zgromadzonych na serwerze może również odbywać się za pomocą bezpiecznego tunelu wymagającego do swego działania jedynie połączenia z internetem z obydwu stron. Taki rodzaj połaczenia umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania Państwa firmy poprzez zatrudnienie pracowników w ramach “telepracy”. Możliwości wykorzystania powyższego modelu dostępu do serwera plików jest oczywiście znacznie więcej.

Logi serwera - bezcenne źródło informacji

Czy znaleźli się kiedyś Państwo w jednej z poniższych sytuacji? :

  • ktoś skasował na serwerze plik i nie wiadomo jak znaleźć tę osobę, a co gorsza jak odzyskać stracony plik
  • wirus zamazał dane na twardym dysku jednego ze stanowisk
  • twardy dysk uległ uszkodzeniu
  • zaszła potrzeba sprawdzenia kto używał danego pliku oraz z jaką częstotliwością i kiedy miało to miejsce
  • zaszła potrzeba odzyskania wcześniejszej wersji pliku

Jeśli co najmniej z jedną z powyższych sytuacji mieli Państwo styczność to serwer plików jest rozwiązaniem dla Państwa. Dzięki serwerowi plików wszystkich powyższych sytuacji można uniknąć całkowicie bądź zminimalizować niekorzystne ich skutki. Każda operacja na plikach umiejscowionych na serwerze plików może zostać odnotowana w logach systemowych i oczekiwać na dalsze przetworzenie.

Analizy logów mogą Państwo otrzymać w postaci wykresów aktywności i używalności pewnych zasobów w zależności od różnych czynników. Forma jest zależna od Państwa preferencji. Końcowy raport mogą Państwo znajdować na swoim biurku np. codzinnie o 8 rano, do realizacji tego zadania wystarczy serwer wydruków i odpowiednia automatyzacja kilku procesów na serwerze. Analiza danych może dotyczyć każdego użytkownika serwera z osobna i badać natężenie wykorzystania wszelkich plików w zależności od pory dnia, dnia tygodnia. Raport może zawierać wykaz wszystkich plików, z których użytkownik korzystał bądź plików z pewnych określonych katalogów. Raport może być generowany według zadanego przez Państwa harmonogramu. Więcej informacji na wyżej wymieniony temat znajdą Państwo w dziale statystyki i raporty.

Kontrola dostępu do zasobów serwera

Najprostsza konfiguracja pozwala wszystkim pracownikom Państwa firmy mieć dostęp do wszystkich zasobów zgromadzonych na serwerze. Zdajemy sobie sprawę, iż takie rozwiązanie ma wiele minusów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy integrację serwera plików z serwerem LDAP, co pomoże utworzyć grupy użytkowników posiadające różne uprawnienia.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pewna firma posiada dział księgowości, logistyki oraz dyrekcję. Działowi księgowości i logistyki możemy dać uprawnienia dostępu wyłącznie do danych, które są tym działom niezbędne do prawidłowej pracy. Ponadto działy te mogą otrzymać dostęp do kilku określonych drukarek. Natomiast dział “dyrekcja” może stać się członkiem obydwu powyższych grup mając dostęp do wszystkich danych grup księgowość i logistyka oraz mając przy tym dostęp do wszystkich drukarek w firmie oraz do danych przeznaczonych wyłącznie dla dyrekcji.

Automatyczna archiwizacja danych

Znając realia korporacyjnego życia danych komputerowych chcielibyśmy polecić Państwa uwadze serwer backupów. Za jego pomocą dane przechowywane na serwerze stają się bezpieczniejsze, gdyż serwer backupów nie musi znajdować się nawet w tej samej lokalizacji co serwer plików. Jeśli Państwa firma jest wyposażona w odpowiednio szybkie łącze stałe do internetu, możliwe staje się replikowanie danych na zdalnych serwerach i przesyłanie ich do tzw. centrów danych (data center). Serwer backupów umożliwia odzyskanie danych historycznych z różnych okresów czasu.

Ochrona antywirusowa plików

Sieci komputerowe, w szczególności podłączone do internetu są narażone na wiele rodzajów ataków, w tym m.in. na ataki wirusów. Co prawda same serwery oparte na platformie linux są odporne na ataki wirusów, ale dane zapisywane przez użytkowników korzystających z systemów operacyjnych windows mogą być zawirusowane.

Co z tym fantem zrobić? Jednym ze skuteczniejszych sposobów poradzenia sobie z plagą wirusów jest instalacja oprogramowania antywirusowego na serwerze i bieżące skanowanie wszystkich plików, do których użytkownik zarządał dostępu. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim nie rozprzestrzenianie się wirusów wewnątrz sieci korporacyjnej oraz ograniczenie kosztów poprzez rezygnację z zakupu licencji dla każdej końcówki sieciowej. Przy tak zabezpieczonych danych mogą być Państwo pewni, że żaden wirus nie sprawi niemiłej niespodzianki.