» visual.pl » analizy

Analizy opłacalności

W zamierzeniu w tym miejscu ma powstać zbiór analiz opłacalności wdrażanych przez naszą firmę rozwiązań. Będziemy w nim porównywać oprogramowanie komercyjne z oprogramowaniem typu Open Source. Główny nacisk postaramy się położyć na analizę kosztów ponoszonych przy wdrażaniu oprogramowania firmy Microsoft, jednocześnie porównując je do oprogramowania Open Source. Analizy uwzględnią m.in. TCO czyli całkowity koszt posiadania oprogramowania z punktu widzenia przedsiębiorcy.