» visual.pl » oferta » sieci komputerowe » administracja

Administracja sieciami komputerowymi

W ramach opieki w zakresie IT proponujemy Państwu usługę polegającą na administracji Państwa serwerem(-ami). Jest to zdecydowanie tańsza forma zarządzania serwerami w porównaniu do zatrudniania informatyka na pełen etat. Zarządzamy usługami wchodzącymi w skład naszej oferty.

W ramach umowy o administrację sieci lub serwera zobowiązujemy się do reakcji na zgłaszane problemy w czasie określonym stosownym zapisem w umowie serwisowej.

Zdalna administracja - minimalizacja kosztów i uciążliwości

Dzięki wprowadzeniu do naszej oferty możliwości zdalnej opieki nad Państwa zasobami informatycznymi (sieciami, serwerami) możemy znacząco obniżyć koszty usługi dzięki brakowi potrzeby przyjazdu do Państwa firmy. Pozwala to również na szybszą reakcję na zgłaszene problemy lub zapotrzebowanie oraz zminimalizowanie uciążliwości związanej z przestojami w pracy Państwa sieci lub serwera.

Większość czynności administracyjnych na serwerze wykonujemy zdalnie łącząc się za pomocą bezpiecznych protokołów sieciowych, w godzinach gdy sieć lub serwer są najmniej obciążone.