visual.pl » oferta » outsourcing IT

Czym jest Outsourcing?

Pojęcie outsourcingu wywodzi się z języka angielskiego: outside – zewnętrzny, na zewnątrz; resource – zasoby, środki, możliwości. Dosłownie oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Jako nowa koncepcja zarządzania pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych, zaś od lat dziewięćdziesiątych dynamicznie się rozwija, również w Polsce. Początkowo firmy wydzielały działy, które były pomocnicze i nie realizowały podstawowej działalności. Z czasem, firmy dostrzegając dodatkowe korzyści zaczęły wydzielać działy ściśle związane ze strategią i działalnością organizacji, takie jak kadry czy księgowość i oddawać je pod zarząd firm zewnętrznych.

Outsourcing, czyli korzystanie z usług firm zewnętrznych, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki niemu firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach. Firma przenosząc część swoich funkcji na wykonawcę uzyskuje wykonanie danych usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej."

Henry Ford 1923r.

Według badań magazynu Fortune, obecnie ponad 90% organizacji gospodarczych korzysta z usług outsourcingowych, a na samym rynku europejskim szacowana wartość takich usług w 2001r. mogła wynieść 27 mld. dolarów i rośnie z roku na rok. Początkowo outsourcing wdrażany był głównie przez duże korporacje o zasięgu międzynarodowym. Dziś coraz większa liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych dostrzega korzyści płynące z tej formy usprawniania działalności.

Patrząc perspektywicznie outsourcing stanowi drogę do obniżenia kosztów. Utrzymywanie małych, mało profesjonalnych działów zajmujących się działalnością pomocniczą jest często o wiele bardziej kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług, przy równoczesnym rozbudowaniu struktury organizacyjnej mnożącej koszty oraz zmniejszającej elastyczność w funkcjonowaniu firmy. Dzięki outsourcingowi firma może skupić się na swojej podstawowej działalności, w nią też inwestując swoje wolne zasoby.

Korzyści płynące z outsourcingu systemu informatycznego:

 • koncentracja na podstawowej działalności
 • efektywniejsze zarządzanie firmą
 • redukcja kosztów eksploatacji infrastruktury informatycznej
 • lepsza kontrola nad wydatkami na technologię informatyczną
 • większa funkcjonalność systemu komputerowego
 • gwarantowana jakość i terminowość świadczonych usług
 • dostęp do umiejętności, kompetencji, technologii i specjalistycznej wiedzy firmy partnerskiej niezbędnych do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • uproszczenie struktury organizacyjnej firmy
 • możliwość dostosowania zakresu usług i wykorzystywanych zasobów do rzeczywistych potrzeb klienta.
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • zwiększenie szybkości reagowania na trendy rynkowe
 • świadomość, że sukces jednego z partnerów jest także sukcesem drugiego

Dzięki korzystaniu z usług firm zewnętrznych, przedsiębiorstwo staje się bardziej elastyczne i skoncentrowane na tym, w czym jest najlepsze. Współpraca z visual.pl otwiera przed Państwem dostęp do najnowszych technologii branży IT bez wysyłania personelu na kosztowne szkolenia. W dłuższej perspektywie prowadzi to do zwiększenia wydajności i podniesienia jakości oferowanych przez Państwa produktów i usług.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wybrane usługi outsourcingowe świadczone przez naszą firmę. Poziom ich jakości gwarantujemy poprzez podpisanie stosownej umowy o gwarantowanym poziomie usług SLA.

Zakres usług outsourcingowych oferowanych przez visual.pl:

 • serwery poczty elektronicznej
 • serwery www
 • serwery ftp
 • serwery bazodanowe
 • serwery plików
 • serwery wydruków
 • serwery faksowe
 • serwery backupów
 • zestawianie połączeń VoIP między filiami firmy
 • wirtualne sieci prywatne VPN
 • monitoring systemów IT
 • technologie utrzymywania wysokiej dostępności systemów IT (klastry, RAID)
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT i informacji
 • systemy antywirusowe (zintegrowane z usługami na serwerach, na końcówkach sieciowych)
 • administrowanie serwerami
 • integracja systemów i sieci komputerowych
 • serwis sprzętu komputerowego
 • helpdesk - wsparcie użytkowników
 • tworzenie stron internetowych, ich pozycjonowanie oraz promocja w wyszukiwarkach internetowych

Podejmujemy się również innych, nie wymienionych wyżej obszarów branży IT. W ramach umowy outsourcingowej możemy przejąć pewne, wydzielone z firmy części infrastruktury informatycznej Klienta. Klient z kolei może pozostawić mniej ważne obszary działu IT we własnej gestii.