» visual.pl » oferta » statystyki i raporty

Statystyki i raporty

Logi serwera jako źródło inspiracji

Wszelkie proponowane przez nas serwery możemy skonfigurować tak, aby zapisywały interesujące Państwa informacje w tzw. logach systemowych. Logi te możemy następnie obrobić wyłuskując interesujące Państwa dane i stworzyć graficzne bądź tekstowe podsumowanie.

Formy raportów

Istnieje wiele form zobrazowania oraz sposobów doręczania raportów. Mogą być one drukowane na drukarkach sieciowych, generowane w postaci plików pdf (za pomocą oprogramowania LaTeX). Raporty mogą przychodzić sms’em o żądanej porze. Piękne, graficzne wykresy (generowane przy użyciu oprogramowania RRDtool) mogą być odczytywane za pomocą dowolnej przeglądarki plików graficznych lub przeglądarki internetowej. Przesyłanie raportów faksem również nie stanowi problemu.

Pełna automatyzacja tworzenia wszelkich dokumentów

Dysponujemy autorskim oprogramowaniem usprawniającym działania np. działów handlowych, telemarketerów i innych działów firm generujących duże ilości dokumentów. Nasze oprogramowanie wygeneruje automatycznie cennik, stan magazynowy, listy kontrahentów itp. Dokumenty lub raporty mogą być generowane statycznie (czyli w oparciu o stały szablon) bądź dynamicznie za pomocą wypełnienia odpowiedniego kreatora formularzy.

Analizy danych historycznych

Na podstawie danych historycznych można badać tendencje i trendy. Dzięki takim badaniom można sprawdzić jak kształtwały się określone parametry na osi czasu. Można również przewidzieć moment wyczerpania się zasobów np. na serwerze, tonera w drukarce, pamięci dyskowej, przepustowości łącza i innych.