» visual.pl » oferta » serwer » dhcp

Serwer DHCP

Serwer DHCP i jego zastosowania

Protokół DHCP powstał w celu ułatwienia zarządzania konfiguracją warstwy sieciowej komputerów. Zarządzanie pulą adresową IP w sieciach złożonych z kilku komputerów jest sprawą prostą i można nad nią łatwo zapanować. Problemem staje się ręczne zarządzanie większą ilością komputerów. Przede wszystkim należy uważać na to, aby nie przypisać np. dwóm komputerom jednego adresu IP, gdyż tak skonfigurowane komputery mogą nie mieć dostępu do zasobów informatycznych firmy.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Państwa sieć została zaatakowana przez wirusa kasującego w sposób losowy zawartość dysków twardych na końcówkach sieciowych. Pomińmy kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem danych np. za pomocą serwera backupów i skupmy się na aspekcie szybkiego ponownego uruchomienia sieci. W przypadku posiadania kilkudziesięciu komputerów do każdego z nich należałoby podejść i skonfigurować w nim ustawienia takie jak: adres IP, maska sieciowa, adres bramy sieciowej oraz adres serwerów DNS. Wiąże się to ze stratą czasu, a co za tym idzie pieniędzy. Jest jednak rozwiązanie pozwalające w sposób automatyczny konfigurować ustawienia sieciowe. Zadaniem tym może zająć się omawiany serwer DHCP.

W czym jeszcze może być pomocny serwer DHCP?

Terminale bezdyskowe również potrafią skorzystać z zalet serwera DHCP. Dzięki niemu możemy Państwu zaproponować stworzenie bezgłośnych, tanich i bardzo praktycznych terminali sieciowych. Zaletą ich jest przede wszystkim to, że system operacyjny uruchamiają z serwera, dzięki czemu uzyskujemy efekt centralizacji składowania danych przekładający się bezpośrednio na ich bezpieczeństwo.

Terminal sieciowy to również mniejsza ilość części ruchomych, które jak wynika z praktyki najszybciej się zużywają. Zastosowanie terminali sieciowych pozwala ograniczyć przestoje w pracy w przypadku, gdyby jednak jeden z nich uległ uszkodzeniu. Na ten czas można podłączyć inną sztukę i praktycznie od razu kontynuować pracę. Zalety terminali opartych na platformie Linux doceniło już wiele firm i instytucji w tym m.in. Sejm RP oraz Straż Graniczna.