» visual.pl » oferta » QoS

QoS - gwarantowana jakość usług

QoS jest systemem zaawansowanego zarządzania ruchem sieciowym. Za jego pomocą można podzielić łącze na segmenty czyli kolejki (z ang. queue), którym przydzielane są zróżnicowane priorytety i pasma. Usługi szczególnie wrażliwe na szybki przesył pakietów z małymi opóźnieniami (np. VoIP) dostają wyższy priorytet. Mniej wymagające usługi takie jak ftp bądź innego rodzaju ruch masowy są kierowane do kolejek z niższym priorytetem.

Sprawiedliwy podział łącza sieciowego

Zarządzanie ruchem sieciowym za pomocą QoS jest w stanie zagwarantować wydajne działanie usługom znajdującym się na serwerze. Każdy rodzaj ruchu pakietów można rozpoznać za pomocą specjalnej konstrukcji filtrów sieciowych i przekierować do kolejek o określonym priorytecie. Kolejki z najwyższym priorytetem mają pierwszeństwo przed innymi kolejkami, zatem ruch oznaczony danym priorytetem jako pierwszy jest przekazywany z/do sieci.

Router wyposażony w technologię QoS gwarantuje, sprawiedliwy podział łącza. Przykładowo poszczególnym komputerom lub usługom sieciowym można wydzielić sztywne pasma, których nie będą w stanie przekroczyć.